Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την βέλτιστη εμπειρία κατά την πλοήγηση σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης.

                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

POLIPLAST

Η εταιρεία <<POLIPLAST>> έχοντας  την γνώση και την εμπειρία στον ιατροτεχνολογικό  τομέα ,έχει πλέον την δυνατότητα υλοποίησης κάθε σχετικής εργασίας που μπορεί να της ανατεθεί .

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση,προσωπικό ,συνεργάτες ,προμηθευτές  αλλά κυρίως των πελατών της ) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω η Διοίκηση της <<POLIPLAST>>:

  •          ‘Έχει υιοθετήσει  Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και την Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348,τα οποία και εφαρμόζουν σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

  •          Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών της,οπου είναι εφικτό ,καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας .

  •          Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδό,σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά προϊόντα .Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας  από την Διοίκηση της εταιρείας.

  •          Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση , ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους .

  •          Παρακολουθεί ,μετράει,αξιολογεί τις  κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες ,ώστε να εξασφαλίζει την Ποιότητα.

  •          Η επιχείρηση δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις .

  •          Μεριμνεί και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την εκπαίδευση και φροντίζει για τις άριστες σχέσεις  Διοίκησης –Εργαζομένων.

 

Η <<POLIPLAST>> ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί  είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε προϊόν αλλά και σε κάθε συναλλαγή της .Επιθυμία της εταιρείας είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στο πεδίο των δραστηριοτήτων της ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών.


Κορυφαίες πωλήσεις

Κατασκευαστές

Kανένας κατασκευαστής

Νέα προϊόντα

Προμηθευτές

Κανένας προμηθευτής